Bærekraftig ledelse

Med dype røtter av forskning og erfaring i bunn, skal du få hjelp til å nå bærekraftsmålene slik de gjelder for ledere. For bærekraft handler ikke bare om miljø (ikke engang bare arbeidsmiljø), men om å kunne bære tungt uten å knekke under vekten. 

På TAKE LEAD 2024, er det viktige temaet Bærekraftig Lederutvikling i fokus - for hvordan kan vi få til endring i ledelse som står seg over tid?

For at ledere skal kunne lede bærekraftig fremover, må vi begynne med oss selv. Og hva er egentlig fremtidens krav til ledelse og lederegenskaper? Vi må lære hva som skal til for å ta bærekraftige valg for oss selv , de rundt oss og for organisasjonen. Vi må lære å lede oss selv, ha et lærende tankesett og bygge ledelse innenfra og ut.

På årets konferanse skal ha vi ha fokus på akkurat dette. For hva kan HR, lederutviklere og ledere rundt om i organisasjoner i Norge gjøre for å tilrettelegge for en bærekraftig utvikling, fra innsiden og ut?

Årets program er spekket med spennende foredragsholdere og tematikk dagens og fremtidens ledere ikke kan gå glipp av. Les mer om foredragsholdere og programmet lenger ned på siden. 

Meld deg på her

 

take-lead-conf-2jpg

Hva kan du forvente?

  • Atferdspsykologi – Hvordan du får endringer til å sitte
  • Growth mindset – Hvorfor en leder aldri må slutte å lære
  • Fra teori til praksis – Hvordan omsette kunnskap til handling
  • Fremtidens ledere – Hvilke egenskaper som blir viktige fremover

    …og mye mer!

Sikre din plass i dag!

Siri_JarranFlokkmannFoto-7-2

Les mer

Konferansier

SIRI KRISTIANSEN

Program

09:00 – registrering, frokost og mingling

10:00 – konferansen starter

Fremtidens lederegenskaper v/ Rune Bjerke

Praktisk ledelse i forsvaret og hvordan lede for fremtiden v/ Ingrid Gjerde

Psykologien bak menneskelig adferd v/ Carina Carl

Hvordan tilrettelegge for et Growth Mindset i organisasjonen v/ Sissel Naustdal

Forstå hjernen, hvordan oppnå vane-endring, vekst og læring v/ Frank Wedde

 

13:00 – Lunsj

Om å stå sammen om en bærekraftig ledelse
v/ Mats Kristensen

Praktisk case fra Volue om Bærekraftig ledelse, lederprinsipper, kultur & topplederforankring
v/ Kristin Wikstrøm og Ingeborg Gjærum

Om praktisk ledelse, med fokus på bærekraftig utvikling av enkeltspillere, lagånd og gode resultater fra idretten v/ Thorir Hergeirsson 

Praktisk fasilitering av refleksjon og ny lærdom

16:00 – Mingling med servering

Foredragsholdere

2022ThorirHergeirsson

Thorir Hergeirsson

Landslagssjef og trener for Norges kvinnelandslag i håndball 

Les mer

Thorir Hergeirsson har vært landslagssjef og trener for Norges kvinnelandslag i håndball siden 2009 og har gjennom disse årene 18 mesterskap og 15 medaljer i OL, VM og EM, 9 av disse gull. Han var med i trenerteamet med Marit Breivik mellom 2001-2009 og har en allsidig idrettsbakgrunn, men med hjertet for håndballen. Han er født og oppvokst på Selfoss (Island) og har fagbrev som snekker. Han kom til Norge i 1986 hvor han tok studier på Norges Idrettshøyskole, med hovedfag innen «Idrettspsykologi og coaching».

Thorir deler i sitt foredrag sitt perspektiv og tilnærming rundt ledelse for kvinnelandslaget og tanker om fremtidens ledelse. Han deler sin erfaring med ledelse i praksis og metoder han bruker i sin rolle som landslagssjef og trener for håndballjentene. Thorir har gjennom sin stamina og godt lederskap virkelig bevist hva bærekraftig ledelse består av, i videre utvikling av både enkeltspillere, lagånd og gode resultater.

Organisasjoner har mye å lære av idretten, så nyt en sportslig tilnærming til ledelse, som også kan få din organisasjon til å blomstre.

rune_bjerke

Rune Bjerke

Professor, ledelse og organisasjon
Høyskolen Kristiania

Les mer

Rune Bjerke er professor ved Høyskolen Kristiania, og jobber med forskningsprosjekter som handler om hvordan organisasjoner, ledere og ansatte kan utvikle ferdighetskompetanse for å mestre og prestere i organisasjoner og i markedet – i dag og i fremtiden.   

Rune jobber bl.a med et FoU-prosjekt om fremtidig ledelse og kompetansebehov for ledere i politiet, og drar sammenhengen til ledere i næringslivet opp mot forebyggingstanken og bærekraftsdimensjoner. I januar startet han også et nytt FoU-prosjekt som omhandler hvordan sette organisasjoner i stand til å mestre bærekraftig utvikling – fra innsiden og ut.  Rune vil snakke om FoU-prosjekter som handler om arbeidsglede, sunn prestasjonskultur, sykefravær, helse og velvære m.m.

I sitt foredrag vil han dra oss inn i sin forskning og sine funn, hvor vi tar en nærmere titt på hva som kjennetegner fremtidens ledelse. Hvilke lederegenskaper og ferdigheter er særlig viktige i fremtiden? Hvilke bærekraftkompetanser trenger lederne og hvordan jobbe med selvutviklingsprosesser, for å mobilisere for fremtiden. Gjennom sitt engasjement og smittende vesen, vil du sitte igjen med ny kunnskap, et smil om munnen og en tydelig retning for morgendagens ledelse. 

Carina_Carl_LinkedIn-1

Carina Carl

Psykolog
& Forfatter

Les mer

Carina Carl har en unik ekspertise i psykologiens betydning i selvledelse og ledelse. Hennes mål er å styrke den psykologiske kapitalen og effektiviteten, slik at arbeidslivet kan transformeres. Hun er psykolog med spesialisering i arbeidspsykologi med lang og bred erfaring fra terapi og coaching, og forfatter av fire bestselgende bøker innen psykologi og jobbpsykologi.  

 

Carina vil fokusere på ledelsespsykologi — hjernen, oppmerksomhet og tilstedeværende lederskap i sitt foredrag. Hva trenger vi mennesker for å faktisk tilpasse oss fremtiden. Hva er egentlig bærekraftig utvikling når det kommer til menneskelig adferd. Hva skal til for å bygge stødige ledere og en psykologisk trygghet som gir positiv effekt for utviklingen av hele organisasjonen.

 

Gjennom Carinas kunnskap og erfaring, deler hun sine tanker og råd rundt hvordan vi gjennom lederutvikling kan påvirke den menneskelig adferd, gjennom rett fokus på rett ting.  

Ingrid Gjerde

Ingrid Gjerde

Generalløytnant
Sjef Forsvarsstaben

Les mer

Generalløytnant Ingrid Margrethe Gjerde er sjef for Forsvarsstaben, og med det stedfortredende forsvarssjef. Ingrid har bred og lang erfaring fra leder- og sjefsstillinger på alle nivåer i Forsvaret. Hun har blant annet vært sjef for Krigsskolen, sjef for Hans Majestets Garden og styrkesjef for FNs fredsbevarende styrke på Kypros. Hun har også ledererfaring fra andre internasjonale operasjoner.

Gjennom hele karrieren har Ingrid vært lidenskapelig opptatt av ledelse og lederutvikling. For å lykkes som leder må man utvikle de ledere man har rundt seg og seg selv i takt med endringer i omgivelsene.

I sitt foredrag skal hun dele sin erfaring med ledelse og lederutvikling i praksis. Hun vil også fortelle om hvordan Forsvaret jobber med å skape en lærende organisasjon med fokus på en god og bærekraftig utvikling av ledelse.

Frank-Wedde-jpg

Frank Wedde

Hjernetrener, hurtig læring og vane-endring

Les mer

Frank Wedde er en «Hjernetrener» og snakker om hvordan ledere og organisasjoner kan oppnå hurtig endring, vekst og læring. Nøkkelen ligger nemlig i hvordan vi bruker hjernen bedre og hvordan vi kan endre små og viktige vaner i hverdagen, for eksempel hvordan vi gir hverandre feedback. Frank demonstrerer gjennom historier, eksempler og engasjerende øvelser og forklarer hvordan hjernen fungerer og hvordan den oppfører seg når vi utsettes for ulike stimuli.  

I sitt foredrag trekker han sammenhenger mot lederutvikling og hvordan vi i organisasjoner kan tilrettelegge for hjernetrening som skaper hurtig læring og vane-endring, slik at vi best mulig tilpasser oss en bærekraftig utvikling som står seg over tid.   

Sissel_Naustdal_portrett

Sissel Naustdal

Leder, gründer
og atferdsutvikler

Les mer

Sissel Naustdal er en adferdsutvikler av rang. Hun har 25 års erfaring fra HR og ledelse, fra forsknings- og utviklingsprosjekter og utvikling av organisasjoner. Hennes ekspertise er innen utvikling av menneskers potensiale, «Growth Mindset» og hjernens formbarhet. Alt dette med fokus på fagområder knyttet til læring, utvikling, mestring og langtidsprestasjoner. Sissel vet hvordan våre tankemønstre påvirker oss og hvordan de kan utvikles slik at vi blir bedre i stand til å talke motgang, utfordringer og endringer.

I dette innlegget får du gjennom solid forankring i forskning, innsikt i konkrete verktøy for hvordan vi gjennom lederutvikling kan skape økt læring i organisasjonen, styrke evner og utvikle potensiale – både for medarbeidere, ledere og organisasjonen som helhet.

KW_Lille

Kristin Wikstrøm

Head of People, Learning & Culture,
Volue

Les mer

Kristin Wikstrøm jobber som Head of People, Learning & Culture i Volue, med det øverste ansvaret for HR i organisasjonen. Volue setter bærekraft og ledelse høyt på agendaen, og har kalt sitt lederutviklingsprogram «Volue Sustainable Leader Program». De har også 4 gjennomarbeidede lederprinsipper som er sterkt forankret i lederprogrammet, hvor et av prinsippene er «I lead the change for a sustainable tomorrow».  

Hør deres reise med lederutvikling i bærekraftig ledelse og hvordan de jobber med sine lederprinsipper for å skape trygge og gode ledere.  

Ingeborg

Ingeborg Gjærum

Chief Operating Officer,
Volue

Les mer

Ingeborg Gjærum har vært en del av ledelsen i Volue siden selskapet ble etablert i 2020, og er nå Chief Operating Officer. Hun er tidligere miljøpolitiker, og var leder i Natur og Ungdom og nestleder i Naturvernforbundet. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har et brennende engasjement for bærekraft og ikke minst bærekraftig ledelse.

Hør deres reise med lederutvikling i bærekraftig ledelse og hvordan de jobber med sine lederprinsipper for å skape trygge og gode ledere.

Mats-Kristensen-155156-2-768x614-Dec-19-2023-01-50-45-3747-PM

Mats Kristensen

Managing partner, med-gründer og lederutvikler
FRONT Leadership

Les mer

Mats mener at alle fortjener en fantastisk leder. Derfor var han med på å starte FRONT Leadership og derfor er han lidenskapelig opptatt av bedre lederskap. Mats er en karismatisk foredragsholder og en innsiktsfull forfatter, med et smittende engasjement for fremtidens løsninger.

Utgangspunkt for dette foredraget er at Norge kanskje har de beste forutsetningene for å være fremst på ledelse og bærekraft. Men til tross for dette øker andre sitt forsprang og NHO-sjefen sier at "gårsdagens tiltak ikke holder mål». Samtidig viser forskning at nærmeste leder faktisk er det største problemet for folk på jobb!

Med dette bakteppet vil Mats peke på hvordan vi lederutviklere kan utgjøre en bærekraftig og avgjørende forskjell. Og hvordan vi kan samarbeide for å sette større fart og bedre retning for både bransjen og samfunnet. I dette foredraget belyser Mats en mulighet for hvordan vi kan jobbe smartere med lederutvikling fremover.

Toppledere, HR og lederutviklere har enorm nytte av en slik årlig møteplass for å ta de riktige valgene omkring evidensbasert, lønnsom lederutvikling for sine virksomheter.
Anders dysvik
Professor, Handelshøyskolen BI
I tillegg til gode foredragsholdere og faglig tyngde, er TAKE LEAD en viktig plattform for nettverksbygging.
Suzanne Lie
Partner, Kingbird Executive Search
TAKE LEAD 2022 var en svært profesjonell konferanse med humor og alvor, og da vi reflekterte over læringen i etterkant, fikk vi «dobbel verdi».
Mette Kolstad
Direktør, Gjensidigeskolen
Næringslivet trenger en arena som TAKE LEAD, hvor vi kan hente inspirasjon og lære av hverandre, på tvers av bransjer og på tvers av roller.
Gro Hege Haraldsen Nordbye
Direktør, Lederutvikling & HR hos Veidekke
En slik konferanse er viktig, fordi det setter fokus på hvordan selskapene og Norge kan gå inn i fremtiden – lønnsomt og bærekraftig. For i en tid med økende kompleksitet, endringsfart og usikkerhet er ledelse viktigere enn noen gang.
Henrik Lervold
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, KPMG

Årets utstillere - disse møter du på Take Lead 2024

Se bilder og video fra Take Lead tidligere år

Front-Leadership-Take-Lead-2023-0010-2048x1365
Front-Leadership-Take-Lead-2023-0123-2048x1412
Front-Leadership-Take-Lead-2023-0177-ARW_DxO_DeepPRIMEXD-2048x1365
Front-Leadership-Take-Lead-2023-0196-ARW_DxO_DeepPRIMEXD-1-2048x1365
Front-Leadership-Take-Lead-2023-0317-ARW_DxO_DeepPRIMEXD-2048x1365
Front-Leadership-Take-Lead-2023-0421-ARW_DxO_DeepPRIMEXD-2048x1365
Front-Leadership-Take-Lead-2023-1203-1-2048x1365
Front-Leadership-Take-Lead-2023-2878-2048x1365
Front-Leadership-Take-Lead-2023-2703-1-2048x1365
Front-Leadership-Take-Lead-2023-2886-2048x1365
Front-Leadership-Take-Lead-2023-4822-2048x1365
sal-Front-Leadershop-Take-Lead-2022-DSC07696-600x400-Dec-19-2023-02-27-16-1238-PM
Front-Leadershop-Take-Lead-2022-DSC07628-1200x800-Dec-19-2023-02-26-43-6985-PM